Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Du

44 - 46 Hàng Quạt
02438241724 
c2nguyendu-hk@hanoiedu.vn