• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Bảo Đức
Họ và tên Phạm Thị Bảo Đức
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Email phambaoduc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách