• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Bộ, Hiệu trưởng
  • Email:
   huongntngdu@gmail.com
 • Bùi Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   091902xxxx
  • Email:
   buiphuongdung269@gmail.com
 • Hoàng Bình Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   091618xxxx
  • Email:
   hbs19781981@gmail.com