• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
Thông tin chi tiết:
Dương Kim Thư
Họ và tên Dương Kim Thư
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Tự nhiên 1
Email blackcat1810@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách